Eksperckie NeuroROZMOWY

Konferencja naukowo-edukacyjna

3-4 listopada 2023, Hotel Holiday Inn – City Centre, Gdańsk