Oferta dla firm

WSTĘP

W trakcie Konferencji będzie miała miejsce wystawa firm farmaceutycznych, która dzięki swojemu umiejscowieniu oraz dedykowanym przerwom w obradach będzie doskonałą platformą do nawiązania kontaktów i rozmów z uczestnikami Konferencji.

W porozumieniu ze Sponsorami Konferencji wybrane wykłady w poszczególnych sesjach zyskają miano wykładów sponsorowanych.

Udział w Konferencji dla lekarzy jest bezpłatny.

Firmy zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o kontakt z Biurem Kongresów Lagom, Daniel Małolepszy, tel. 668360454, e-mail: biuro@lagom.org.pl

Biuro Kongresów LAGOM
Daniel Małolepszy

Kierownictwo Naukowe
dr hab. Marta Masztalewicz
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

SPONSORING

Proponujemy następujące pakiety sponsorskie:

SPONSOR GŁÓWNY WARSZTATÓW
Cena pakietu – 19.000 zł netto + 23% VAT

SPONSOR WARSZTATÓW
Cena pakietu – 13.000 zł netto + 23% VAT

*Tytuły sponsorskie nie są przyznawane na zasadach wyłączności.
**W przypadku gdy kwota deklarowana przez Sponsora Konferencji będzie różniła się od tej z przedstawionych powyżej pakietów sponsorskich Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia innego tytułu Sponsora oraz zmiany zawartości pakietu sponsorskiego.