Rezerwacja miejsca

Naukowo-Edukacyjna Konferencja Warsztatowa

III Zachodniopomorskie Warsztaty Neurologiczne

21-22 października 2022, Hotel Novotel w Szczecinie.

Zapraszamy do rejestracji

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Liczba miejsc stacjonarnych ograniczona. O dostępności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyboru opcji udziału online link do transmisji zostanie przesłany do Państwa przed wydarzeniem na email podany w formularzu rejestracyjnym. Po wypełnieniu formularza zostanie do Państwa przesłany e-mail potwierdzający udział w wydarzeniu.

[contact-form-7 id=”2039″ title=”Formularz 1″]

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest KLM Design Karolina Małolepszy z siedzibą w Wawrowie przy ul.Zielone Pola 13a, 66-400 Wawrów. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).